Страница на Георги Аврамов: Автобиография Страница на Георги Аврамов: Фотоалбум
Страница на Георги Аврамов: Статии Страница на Георги Аврамов: За контакти Страница на Георги Аврамов: Начало


Име Георги Желязков Аврамов
Дата на раждане 02.03.1967
Месторождение с.Искра, община Пьрвомай, област Пловдивска
Националност Българин
Семейно положение Неженен
Начално образование 1982 ОУ "Св. Климент Охридски" гр.Хасково
Успех: 5,96
Средно образование 1982-1986 ТМТ гр.Хасково
Специалност: Електрообзавеждане на промишлени предприятия
Успех: 5,93
Висше образование 1988-1993 Технически университет гр. София
Специалности:
1. Електроника и автоматика
2. Педагогика
Специализация: Микропроцесорни системи и програмно осигуряване
Обучение по индивидуален план
Общ успех: 5,91(Втори във факултета за випуск 1993)

1992-1994 Нов български университет гр. София
Специалност: Стопанско управление

1993-1994 Mitton Keyns Open University
Курс: Ефективният мениджър
Първа степен от MBA.

1994-1996 Университет за национално и световно стопанство
Институт за следдипломна клалификация
Специалност: Външна търговия и международно право
Дипломна работа: Международни бизнес преговори и информационни технологии
Трудова дейност В ТУ работих в областа на CAD системите - програмиране.

1990-1992 Собствен бизнес, Тетрон СД гр. Сливен
Управление, програмиране.

1993-1994 Еском СД гр.Хасково
Програмист
Програмиране, консултиране и обучение на потребителите.

1995-1996 Компютърленд България ООД, Компютър 2000 България EООД
Мениджър по продажбите
Продажба на компютърна техника, проектиране и представяне на компютърни решения, консултиране и обучение на потребителите, внос на компютърна техника в България, осъществяване на контактите с дистрибуторите на компютърна техника.

1997 Phare Multi-Country Programme Coordination Unit for Telecommunications and Posts
Консултант
Техническа и софтуерна поддръжка.
Kонсултации в областта на информационните технологии.

1996-2000 Престиж Бизнес ООД
IT(продуктов) мениджър
Продажба на компютърна техника, проектиране и представяне на компютърни решения, консултиране и обучение на потребителите и колегите ми, осъществяване на контактите с дистрибуторите на компютърна техника.
Системна администрация на фирмената компютърна мрежа от 2 сървъра и 26 работни станции(22 WNT 4.0, 4 Macintoshs).

02.2000 ЗАПОЧВАМ СОБСТВЕН БИЗНЕС в областта на Електронната тьрговия

Основах ГоГо Нет ЕООД.
Проектирах, разработих и изградих:

Mагазин за електронна тьрговия с адрес www.gogo-bg.net.

Сайт на професионален софтуер за отдалечен контрол и компютърно обучение с адрес: www.netop.gogo-bg.net.

Интернет ФОТО с адрес www.foto.dir.bg.

Туризъм в България - 100 национални туристически обекта
Сайтът с най-пълна, актуална и точна информация за 100-те национални туристически обекта.


Хижите в България
WEB сайт за хижите в България и съответните туристически маршрути от Георги Аврамов.


Туризъм в България
След години прекарани по планините, долините, реките, езерата, морският бряг, градовете и селата на Бъгария, след посещение на 100-те национални туристически обекти ви представям сайта Туризъм в България.

Компютърни знания и умения Работя с компютри от 1985.
Знам доста неща за хардуера и софтуера, но и не знам доста неща.
Уча се ежедневно.

Операционни системи: DOS, Windows, MAC OS.
Програмни езици: Asembler, Basic, Pascal, C, HTML, CSS, Java Script, PHP.
База данни: Microsoft Access, MySQL, FileMaker Pro , Fourth Dimention.
Internet: Netscape Navigator, MS Internet Explorer, FTP.
Мрежи: Ethernet, LocalTalk, TCP/IP.
Приложни програми за Windows и MAC OS: Macromedia Studio MX, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, Claris Works, File Maker Pro, Fourth Dimention, MS Office ...
Чужди езици Английски, Руски, Френски
Шифьорска книжка
Яхтинг
От 1985 година

Скипер(капитан) на плавателен съд до 20 БР тона по море.
Социална дейност От 1989 до 1992 година участвувах активно в политическите и социални промени в България.
Заемах ръководни длъжности в неформалните студентски организации и структурите на СДС.
Лични интереси Tуризъм, ски, колоездене, плуване, бягане, риболов, корабоплаване.
Художествена и научна литература.
Kино, театър, шахмат.
Георги Аврамов Интернет фото ГоГо Нет еShop