Язовир Студен кладенец 09-10.05.2015

Язовир Студен кладенец, село Гняздово, масивът Юмрукът - царството на лешоядите, река Арда
IMG 5484 IMG 5378 IMG 5380 IMG 5381
IMG 5382 IMG 5383 IMG 5384 IMG 5385
IMG 5386 IMG 5387 IMG 5389 IMG 5390
IMG 5392 IMG 5393 IMG 5395 IMG 5396
IMG 5397 IMG 5398 IMG 5399 IMG 5400
IMG 5401 IMG 5402 IMG 5403 IMG 5404
IMG 5405 IMG 5406 IMG 5407 IMG 5408
IMG 5409 IMG 5410 IMG 5411 IMG 5413
IMG 5416 IMG 5417 IMG 5418 IMG 5419
IMG 5420 IMG 5421 IMG 5423 IMG 5426
IMG 5427 IMG 5428 IMG 5429 IMG 5430
IMG 5431 IMG 5432 IMG 5433 IMG 5434
IMG 5435 IMG 5436 IMG 5438 IMG 5439
IMG 5440 IMG 5441 IMG 5442 IMG 5443
IMG 5444 IMG 5445 IMG 5446 IMG 5448
IMG 5449 IMG 5450 IMG 5451 IMG 5452
IMG 5453 IMG 5454 IMG 5455 IMG 5456
IMG 5457 IMG 5458 IMG 5459 IMG 5460
IMG 5461 IMG 5462 IMG 5463 IMG 5464
IMG 5465 IMG 5466 IMG 5467 IMG 5468
IMG 5469 IMG 5470 IMG 5472 IMG 5473
IMG 5474 IMG 5475 IMG 5476 IMG 5477
IMG 5478 IMG 5479 IMG 5481 IMG 5482
IMG 5483 IMG 5485 IMG 5486 IMG 5487
IMG 5488 IMG 5489 IMG 5490 IMG 5493
IMG 5494 IMG 5495 IMG 5496 IMG 5497
IMG 5498 IMG 5499 IMG 5500 IMG 5501
IMG 5502 IMG 5503 IMG 5504 IMG 5505
IMG 5506 IMG 5507 IMG 5508 IMG 5509
IMG 5510 IMG 5511 IMG 5513 IMG 5514
IMG 5515