Туризъм в България : Митичната и красива Родопа планина 11-12.12.2010, 01.01.2011
Георги Аврамов
10.1.2011 г.
[email protected]
IMG_5017 IMG_5034 IMG_5046 IMG_5052
Казаните край село Равен, Тракийски комплекс по долината на река Казан дере
Достигате до първите къщи на махалата Въз на село Равен и пред вас се открива долината на реката Казан дере. По склонът има няколко пътеки, които слизат към реката. Избирате си някоя от тях и тръгвате надолу.
Реката е оформила 2 красиви каньона, които местното население нарича Големия и Малкия казан (Кючюк казан и Беюг казан). При подхода към скалите се откроява фигурата на голям каменен исполин, наподобяващ фигурата на човек, застанал на пост.
В местността “Казан беюг” в долината на реката се извисява комплекс от интересни скални образувания, разположени върху левия и десният бряг на р. Казан дере, с височина над 30 метра. В района има множество изсечени в скалите съоръжения – проходи, жертвеници, жлебове, улеи, трапецовидни ниши, както и добре запазена гробница с ясно изразен жлеб за нейното затваряне. По повърхността се срещат керамични фрагменти. Комплексът има добра визуална връзка със светилището при с. Татул.
IMG_5017 IMG_5034 IMG_5046 IMG_5052
Татул - светилището на Орфей
Мегалитният паметник "Татул" се намира край едноименното село Татул, на 15 км източно от Момчилград. Преди селото има табела, указваща местоположението на тракийския храм и калдаръмена пътека, виеща се между къщите на селото, води към него.
Комплексът се състои от древно езическо светилище и средновековна крепост. Скалата с форма на пресечена пирамида, приютила светилището, не прилича на никоя друга, открита по нашите земи. В нея са изсечени стъпала, водещи нагоре към върха и, където съществува странен "саркофаг" / ориентиран изток-запад/, чиято дължина е точно 170 см, и около който има улей. Специалистите предполагат, че по този улей се е оттичала кръвта от положената в саркофага жертва.
На южната страна на величествената скала е издълбан друг подобен гроб, разположен в полусферична ниша. Към двата гроба води изсечено в скалите стълбище, състоящо се от осем стъпала.
По съседните канари са оформени култови площадки, стъпала към тях, ниши, системи от улеи и басейни за събиране на някаква течност.
Смята се, че Мегалитът край Татул е от IV в пр. Хр. Татул освен светилище за пренасяне на жертви на древните тракийски божества съвсем сигурно е бил и средище за наблюдение на изгрева и залеза на Слънцето в определени дни от годината. Ориентиран е изток-запад и носи върху себе си белезите на нарочно издялани улеи, през които се наблюдава слънцето в точно определени дни от годината - 4-те равноденствия.
IMG_5017 IMG_5034 IMG_5046 IMG_5052
Тракийски скални ниши край селата Обичник и Друмче
В района на селата Обичник и Друмче, на около 1 км югозападно от Друмче има два скални комплекса отстоящи на около 200 м един от друг, с множество изсечени в тях ниши. Общият им брой е около 60, като някои са недовършени. За да се достигне до тях се тръгва по почвен път от село Обичник към село Друмче, достига се до гробището на селото и от там се поема по пътека минаваща вляво край гробището.
По-близкото до гробището светилище е с по-високи скали, нишите на следващото пък са сравнително ниско и са достъпни за туристите. Лесно ще достигате до скалите, за да разгледате нишите. Под скалите в долината тече река, приток на река Буюкдере /Големшка река/. Има и малък, красив водопад.
IMG_5017 IMG_5034 IMG_5046 IMG_5052
Средновековна крепост – село Звездел
По продълговатата планинска верига на „Стръмни рид” се наблюдават следи от средновековна крепост и кула, датиращи от ХІ –ХІІ в. Крепостта се намира край рудник „Звездел” и е построена върху руините на праисторическо скално светилище с гробница. По време на разкопки тук е открита уникална икона от ХІ в., основата на която е изработена от еленова кост, а върху нея са монтирани прецизно изработени медальони с образи на светци, с обкови от злато и сребро и ажурни инкрустации. Проучванията сочат още, че в района на звезделските рудни полета най-вероятно са осъществени едни от първите опити за рудодобив от медно-каменната епоха. От крепостта се открива омайваща гледка към долина и далечните планински върхове.
IMG_5017 IMG_5034 IMG_5046 IMG_5052
Долината на река Боровица, язовир Боровица, водопадът на село Безводно
От хижа Боровица пътят се вие по долината на едноименната река към язовир Боровица. Гледките по поречието на реката и околните склонове са чудни - красив сводест каменен мост, водопад, тучни зелени полянки, скални ниши.
Язовир Боровица е приказно красив в ранното декемврийско утро, сините води се разливат в долината, слънчевите лъчи галят водата и образуват омайни светлосенки. Пътят се вие по склона на планината и достига село Безводно. Тук времето е спряло - сетива ви усещат естествената красота, погледът ви обхваща тучни зелени поля, вековни каменни къщи, скални планински била, стада от овце и кози…
По коларския път към връх Чиляка, се достига до потока от водопада. Дерето е изключително живописно. Тръгвате по пътека отдясно и се изкачвате до подножието на водопада. Водата се излива от около 25-28 метра, гледката е омайваща. За съжаление, водопадът е сезонен и най-добре е да се посещава през пролетта, или след първите есенни дъждове.
Ако имате начални умения по алпинизъм или сте в добра физическа форма можете да се изкатерите по скалите на десният склон до билото на водопада. От там се открива пленяваща гледка към селото и склоновете на Родопа планина. Гърдите поемат кристално чистият въздух, погледът се рее из прекрасната долина, сърцето знае че отново ще тупти с трепет ТУК !
IMG_5017 IMG_5034 IMG_5046 IMG_5052
Тракийски комплекс край село Ночево
Достигате до асвалтов път до село Ночево, продължавате по почвен път до поляната пред кметството. Тук оставяте колата и продължавате пеш по пътека покрай реката. Вървите около километър, докато видите пръснати в гората големи скали в ляво от вас.
Трябва да достигнете до дървена ограда на залесени площи с чер бор. Пред оградата ще откриете първата шарапана с кръгла форма. Вървите покрай оградата в ляво, минавате покрай чешма и след това преминавате през оградата и търсите втората шарапана, състояща се от две части.
Наоколо виждате големи скали и пещера със скални ниши над нея. Това е пещерата "Ташлък" с дължина по оста 9 м. Горещо ви препоръчвам да се изкачите на скалите над пещерата. От там се открива пленителна гледка наоколо - разпръснати по гората големи скали, шарапаните по поляните, скални ниши накацали тук там …
Дъхът ви спира това място има някаква магическа сила. Откривателят във вас се събужда - тръгвате из скалите наоколо. Имате възможности да откриете множество скални ниши, изсичания по скалите, скални рисунки …
Вътрешно сте убедени, че тези места са обитавани от древен народ, искате да разберете загадката и магията на това място. Всичко наоколо е истинско, загадъчно и омайно ! Това е едно от местата в България, което трябва да посетите.