Коло поход : Варна - Побитите камъни - Албена - Балчик - Тузлата - Иканталъка - Бялата Лагуна - Нос Калиакра - Болата - Русалка - Тюленово - нос Шабла - Камен бряг - Шабленски езера - плаж Шабла - плаж Крапец

Георги Аврамов :: 13 - 21.07.2013 г.
[email protected]
ЛЕГЕНДА ЗА ПОБИТИТЕ КАМЪНИ

На това място преди много, много години достигали морските вълни. Брегът се охранявал от титани, които били подчинени на Бога. Не далеко имало малко селце, в което живеел млад мъж. Той бил безсмъртен, защото Бог му разкрил своето име. Но го предупредил, че ако разкрие пред друг тази велика тайна, отново ще се превърне в простосмъртен. Един ден човекът се разхождал по морския бряг и срещнал невероятно красива девойка. Когато се върнал в селото и разпитал хората, разбрал че тя е определена за съпруга на водача на титаните. Тогава младият мъж отишъл при титаните и ги помолил да отстъпят девойката за негова съпруга. В замяна обещал да изпълни едно тяхно желание. Те дълго мислили и му казали, че тази девойка ще бъде негова съпруга, само ако той им разкрие името на Бога. Младежът се стъписал, защото те пожелали неговото безсмъртие. Той пожелал един ден за размисъл и обещал, че на следващата сутрин преди изгрев слънце ще съобщи своето решение. Младият човек се прибрал в своя дом и цял ден и цяла нощ мислил какво да направи. Час преди уречената среща, той решил, че любовта към девойката е по-силна от безсмъртието, с което Бог го е дарил. Младият мъж тръгнал към морския бряг, където титаните вече го очаквали. Той им казал, че ще изпълни тяхното желание, но ги помолил за малко време.
Тогава човекът започнал да подрежда титаните на определени места по морския бряг. В един момент той се обърнал към тях и казал ''Аз току що написах името на Бога с вашите тела" . Бог останал удивен от тази невероятна постъпка в името на любовта. В следващия момент слънчевите лъчи огрели морския бряг и титаните се превърнали завинаги в каменни колони.
Това било божието наказание. След това човекът тръгнал да дири своята любима и я срещнал недалече от морския бряг. В момент, когато те силно се прегърнали, под краката им бликнал извор с вълшебна вода. Недалеко от каменната гора тече една най-лековитите води в България за бъбречни заболявания. Според легендата тя е бликнала изпод краката на мъжа и девойката.

Туризъм в България : Побитите камъни 13.07.2013 Туризъм в България : Побитите камъни 13.07.2013 Туризъм в България : Побитите камъни 13.07.2013 Туризъм в България : Побитите камъни 13.07.2013
Туризъм в България : Побитите камъни 13.07.2013
Коло поход : Варна - Албена - Балчик - Тузлата - Иканталъка - Бялата Лагуна - Нос Калиакра - Болата - Русалка - Тюленово - нос Шабла - Камен<br> бряг 14-17.07.2013   Коло поход : Варна - Албена - Балчик - Тузлата - Иканталъка - Бялата Лагуна - Нос Калиакра - Болата - Русалка - Тюленово - нос Шабла - Камен<br> бряг 14-17.07.2013   Коло поход : Варна - Албена - Балчик - Тузлата - Иканталъка - Бялата Лагуна - Нос Калиакра - Болата - Русалка - Тюленово - нос Шабла - Камен<br> бряг 14-17.07.2013   Коло поход : Варна - Албена - Балчик - Тузлата - Иканталъка - Бялата Лагуна - Нос Калиакра - Болата - Русалка - Тюленово - нос Шабла - Камен<br> бряг 14-17.07.2013
Коло поход : Варна - Албена - Балчик - Тузлата - Иканталъка - Бялата Лагуна - Нос Калиакра - Болата - Русалка - Тюленово - нос Шабла - Камен
бряг 14-17.07.2013
Коло поход : плаж Шабла - фар Шабла - Шабленски езера - Камен бряг - плаж Шабла - плаж Крапец - Тюленово - Балчик 18-21.07.2013  Коло поход : плаж Шабла - фар Шабла - Шабленски езера - Камен бряг - плаж Шабла - плаж Крапец - Тюленово - Балчик 18-21.07.2013  Коло поход : плаж Шабла - фар Шабла - Шабленски езера - Камен бряг - плаж Шабла - плаж Крапец - Тюленово - Балчик 18-21.07.2013  Коло поход : плаж Шабла - фар Шабла - Шабленски езера - Камен бряг - плаж Шабла - плаж Крапец - Тюленово - Балчик 18-21.07.2013
Коло поход : плаж Шабла - фар Шабла - Шабленски езера - Камен бряг - плаж Шабла - плаж Крапец - Тюленово - Балчик 18-21.07.2013