Едно пътешествие в Италианските, Френските и Швейцарските Алпи

Георги Аврамов :: 24.04.2011- 02.05.2011 г.
[email protected]

Италиански Алпи, тунел Mont Blanc 24.04.2011 Италиански Алпи, тунел Mont Blanc 24.04.2011 Италиански Алпи, тунел Mont Blanc 24.04.2011 Италиански Алпи, тунел Mont Blanc 24.04.2011
Италиански Алпи, тунел Mont Blanc 24.04.2011
град Шамони сутрин, масивът Монт Бланк във Френските Алпи 25.04.2011 град Шамони сутрин, масивът Монт Бланк във Френските Алпи 25.04.2011 град Шамони сутрин, масивът Монт Бланк във Френските Алпи 25.04.2011 град Шамони сутрин, масивът Монт Бланк във Френските Алпи 25.04.2011
град Шамони сутрин, масивът Монт Бланк във Френските Алпи 25.04.2011
Френските Алпи, тренировка в района на Plan de l'Aiguille(междинна станция на лифта) 26.04.2011 Френските Алпи, тренировка в района на Plan de l'Aiguille(междинна станция на лифта) 26.04.2011 Френските Алпи, тренировка в района на Plan de l'Aiguille(междинна станция на лифта) 26.04.2011 Френските Алпи, тренировка в района на Plan de l'Aiguille(междинна станция на лифта) 26.04.2011
Френските Алпи, тренировка в района на Plan de l'Aiguille(междинна станция на лифта) 26.04.2011
Френските Алпи, от Plan de l'Aiguille(междинна станция на лифта) през ледниците Перелин и Босон до хижа Grands Mulets 27.04.2011 Френските Алпи, от Plan de l'Aiguille(междинна станция на лифта) през ледниците Перелин и Босон до хижа Grands Mulets 27.04.2011 Френските Алпи, от Plan de l'Aiguille(междинна станция на лифта) през ледниците Перелин и Босон до хижа Grands Mulets 27.04.2011 Френските Алпи, от Plan de l'Aiguille(междинна станция на лифта) през ледниците Перелин и Босон до хижа Grands Mulets 27.04.2011
Френските Алпи, от Plan de l'Aiguille(междинна станция на лифта) през ледниците Перелин и Босон до хижа Grands Mulets 27.04.2011
Френските Алпи, от хижа Grands Mulets към връх Монт Бланк 4810м. през Petit Platеаu и Grand Plateau до Col du Dome 4201м. 28.04.2011 Френските Алпи, от хижа Grands Mulets към връх Монт Бланк 4810м. през Petit Platеаu и Grand Plateau до Col du Dome 4201м. 28.04.2011 Френските Алпи, от хижа Grands Mulets към връх Монт Бланк 4810м. през Petit Platеаu и Grand Plateau до Col du Dome 4201м. 28.04.2011 Френските Алпи, от хижа Grands Mulets към връх Монт Бланк 4810м. през Petit Platеаu и Grand Plateau до Col du Dome 4201м. 28.04.2011
Френските Алпи, от хижа Grands Mulets към връх Монт Бланк 4810м. през Petit Platеаu и Grand Plateau до Col du Dome 4201м. 28.04.2011
Фрески Алпи, слизане от хижа Grands Mulets през ледниците Босон и Перелин до междинна станция на лифта Aiguille du Midi 29.04.2011 Фрески Алпи, слизане от хижа Grands Mulets през ледниците Босон и Перелин до междинна станция на лифта Aiguille du Midi 29.04.2011 Фрески Алпи, слизане от хижа Grands Mulets през ледниците Босон и Перелин до междинна станция на лифта Aiguille du Midi 29.04.2011 Фрески Алпи, слизане от хижа Grands Mulets през ледниците Босон и Перелин до междинна станция на лифта Aiguille du Midi 29.04.2011
Френски Алпи, слизане от хижа Grands Mulets през ледниците Босон и Перелин до междинна станция на лифта Aiguille du Midi 29.04.2011
Френски и Швейцарски Алпи, преход с планинската железница, град Мартини(Martigny) Швейцария 30.04.2011 Френски и Швейцарски Алпи, преход с планинската железница, град Мартини(Martigny) Швейцария 30.04.2011 Френски и Швейцарски Алпи, преход с планинската железница, град Мартини(Martigny) Швейцария 30.04.2011 Френски и Швейцарски Алпи, преход с планинската железница, град Мартини(Martigny) Швейцария 30.04.2011
Френски и Швейцарски Алпи, преход с планинската железница, град Мартини(Martigny) Швейцария 30.04.2011
град Шамони Франция сутрин, масивът Монт Бланк във Френските Алпи 01.05.2011 град Шамони Франция сутрин, масивът Монт Бланк във Френските Алпи 01.05.2011 град Шамони Франция сутрин, масивът Монт Бланк във Френските Алпи 01.05.2011 град Шамони Франция сутрин, масивът Монт Бланк във Френските Алпи 01.05.2011
град Шамони Франция сутрин, масивът Монт Бланк във Френските Алпи 01.05.2011
град Бергамо Италия 02.05.2011 град Бергамо Италия 02.05.2011 град Бергамо Италия 02.05.2011 град Бергамо Италия 02.05.2011
град Бергамо Италия 02.05.2011