Източни Родопи

Землища на село Искра и село Буково, връх Аида(Мечковец) и връх Драгойна.
IMG 6478 IMG 6479 IMG 6480 IMG 6481
IMG 6483 IMG 6484 IMG 6486 IMG 6487
IMG 6488 IMG 6489 IMG 6490 IMG 6491
IMG 6492 IMG 6493 IMG 6495 IMG 6496
IMG 6497 IMG 6498 IMG 6499 IMG 6500
IMG 6501 IMG 6502