Страница на Георги Аврамов: Автобиография Страница на Георги Аврамов: Фотоалбум
Страница на Георги Аврамов: Статии Страница на Георги Аврамов: За контакти Страница на Георги Аврамов: Начало
"ПРАВОСЪДИЕ" в държавата на мутрите

Георги Аврамов
срещу
Паркинги и гаражи
Гражданско дело No 329 от 2007г.
Върховен касационен съд


Жалба до Бойко Борисов - кмет на Столична община от 18.02.2008
Снимки на Фиат Ритмо при огледа на 17.02.2008
Протокол от 17.02.2008
Констативен протокол от 17.02.2008
Нотариална покана - получена на 11.02.2008
Касационна жалба от 31.01.2008
Решение на Върховен касационен съд от 16.01.2008
Писмени бележки от Георги Аврамов от 06.12.2007г. до ВКС
Протокол от 04.12.2007
Касационна жалба от 14.11.2006


Гражданско дело No 2516
Софийски градски съд

Решение на Софийски градски съд от 11.10.2006
Протокол от 10.10.2006
Писмени бележки от Георги Аврамов от 09.10.2006
Становище за изплащане на обезщетение от 392 лева за невъзможността да използвам автомобила си от 09.10.2006
Писмени бележки от адвокат Мигуела Григорова
Писмена защита от Георги Аврамов от 14.03.2006
Молба от адвокат Вера Митрева
Паркинги и гаражи ЕАД - удостоверение
Протокол от 15.03.2006

Списък на приложените документи
от Георги Желязков Аврамов
бул. "Черни връх" 25Г, ет. 1 , ап. 1
ищец по дело 2516 от 2005г.
срещу Паркинги и гаражи ЕАД

1. Скица 1 (приложена към делото в СГС).
2. Скица 2 (приложена към делото в СГС).
3. 3 броя снимки.
4. Жалба от Георги Аврамов до Директора на Паркинги и гаражи от 31.08.2001 (приложена към делото в СPС).
5. Жалба от Георги Аврамов до зам. кмета по транспорта на гр. София от 31.08.2001 (приложена към делото в СPС).
6. Копие от регистрация на жалбите - 2 страници.
7. Годишен счетоводен отчет за приходите и разходите на Паркинги и гаражи ЕАД за 2000.
8. Годишен счетоводен отчет за приходите и разходите на Паркинги и гаражи ЕАД за 2001.
9. Годишен счетоводен отчет за приходите и разходите на Паркинги и гаражи ЕАД за 2002.
10. Годишен счетоводен отчет за приходите и разходите на Паркинги и гаражи ЕАД за 2003.
11. Скица от КАТ.
12. Ежедневен отчет от КАТ.
13. Жалба до Председателя на Столичен общински съвет от 12.11.2003.
14. Преписка за изпълнение от Председателя на Столичен общински съвет до Антон Маринов Изпълнителен директор на Паркинги и гаражи ЕАД от 18.11.2003.
15. Данни от търговския регистър за Паркиране и гаражи мениджмънт АД.
16. Данни от търговския регистър за Гала Интербилд ООД.
17. Данни от търговския регистър за Ауто Мобайл-Г АД.
18. Данни от търговския регистър за Ауто Мобайл АД - 2 страници.
19. Финансови резултати на Паркинги и гаражи ЕАД за 2000, 2001, 2002 и 2003 година.


Гражданско дело No 394
Върховен касационен съд


Касационна жалба от 11.11.2003
Писмена защита от адвокат Йорданка Саръиванова
Протокол от 05.04.2005
Решение на Върховен касационен съд от 10.08.2005


Гражданско дело No 781
Софийски градски съд


Въззивна жалба от 24.01.2003
Писмена защита от адвокат Вера Митрева
Писмена защита от адвокат Йорданка Саръиванова
Решение на Софийски градски съд от 02.10.2003


Гражданско дело No 4985
Софийски районен съд


Искова молба от 15.03.2002
Жалба от Георги Аврамов до Директора на Паркинги и гаражи от 31.08.2001
Жалба от Георги Аврамов до зам. кмета по транспорта на гр. София от 31.08.2001
Молба от Георги Аврамов - 22.03.2003
Молба от Георги Аврамов - 24.04.2003
Решение на Софийски градски съд от 05.10.2001
Определение на Върховен административен съд от 20.02.2002
Определение на Върховен административен съд от 16.04.2002
Протокол от 07.06.2002
Автотехническа експертиза
Протокол от 09.10.2002
Документи от КАТ
Протокол от 13.11.2002
Писмена защита от адвокат Вера Митрева
Писмена защита от адвокат Йорданка Саръиванова
Решение на Софийски районен съд от 19.12.2002


Георги Аврамов Интернет фото ГоГо Нет еShop